MAKSUD BINTANG BUCU LIMA KAMI

Maksud bintang bucu 5 kami lebih kepada bermaksud bintang. Iaitu sebuah entiti yang berada di langit bercahaya. Ianya maksud bertaraf tinggi dan bukan biasa-biasa. Turut dikaitkan dengan kekuatan dan glamour (baca superstar , film star , dan star star yang lain). 

Walau bagaimanapun kami seringkali dikaitkan bintang bucu lima dengan komunis, converse atau dengan lebih teruk lagi salah satu jenama arak. 

Tahukah bintang bucu lime (5 pointed star) telah lama digunakan oleh kerajaan Turki Ottoman sejak dari tahun 1790an sehingga kini dan logo bintang bucu 5 turut digunakan oleh beberapa buah negara lain seperti Pakistan. 

Ada yang mengatakan pada waktu itu Kerajaan Turki mengambil logo bintang bucu lima kerana ianya mewakili 5 rukun Islam. 

Oleh kerana demikian logo bintang bucu lima dalah logo general dan tidak boleh sewenang-wenangnya dikaitkan dengan mana-mana brand yang lain.  

Leave a comment

All comments are moderated before being published

Shop now

You can use this element to add a quote, content...